Verejné prístavy, a.s.

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. bola založená dňa 21. 1. 2008 na základe zákona č. 500/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe. Zakladateľom spoločnosti je Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Verejné prístavy, a.s.

(Public Ports, a joint-stock company) was established on 21 January 2008 on the basis of Act No. 500/2007 Coll. amending Act No. 338/2000 Coll. on Inland Navigation. The company’s founder is the Slovak Republic as represented by the Minister of Transport and Construction of the Slovak Republic.

Bratislava

Komárno

Štúrovo

Office Bratislava

Verejné prístavy pripravujú modernizáciu prístavu v Komárne

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. ohlasuje zámer modernizácie prístavu v Komárne. Nadväzuje tak v plánoch modernizácie verejných prístavov v SR po zverejnení príprav Master Planu pre prístav v Bratislave aj za účasti verejnosti (tlačovú správu k tejto téme nájdete TU). Aktuálne došlo k podpisu zmluvy s dodávateľom a zmluva je účinná k dnešnému dňu. Ďalším krokom bude stretnutie s verejnosťou a dotknutými stranami.

 

Verejné prístavy zreálňujú ceny prenájmov a upozorňujú na environmentálne riziká v záhradkárskej lokalite

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. v týchto dňoch začala vyzývať svojich nájomníkov na uzatvorenie dohody o urovnaní a novej nájomnej zmluvy. Týka sa to klientov v lokalite tzv. Malí záhradkári. Spoločnosť zároveň neodporúča na uvedených pozemkoch pestovať poľnohospodárske plodiny určené na samozásobovanie ani konzumovať vodu z lokálnych studní.  Všetky dotknuté osoby v súčasnosti kontaktuje listom.

 

Verejné prístavy prizývajú k stratégii prístavu v Bratislave verejnosť

Vyjadriť sa k otázke: Ako by mal vyzerať a aké funkcie by mal spĺňať nákladný a osobný prístav v Bratislave. Takúto príležitosť aktuálne umožňuje spoločnosť Verejné prístavy, a. s. ako správca vymedzeného územia verejných prístavov v Bratislave. Dopytovú štúdiu Stratégia rozvoja osobného a nákladného prístavu v Bratislave dnes predstavili zástupcovia verejných prístavov s partnermi projektu: spoločnosťami Ekojet, Proprietary Partners a Žilinskou univerzitou v Žiline. Záujemcovia majú šancu vyjadriť sa do konca júna.

 

 

Prioritou spoločnosti Verejné prístavy, a.s. je modernizácia prístavu

Dlhodobou výzvou a víziou spoločnosti ostáva aj v roku 2018 obnovenie postavenia verejných prístavov SR v rámci národnej ekonomiky, aj v rámci medzinárodnej koridorovej siete TEN-T ako rovnocennej, ekologickej a efektívnej súčasti kombinovanej dopravy s aktívnym prepojením na cestnú a železničnú dopravu.

 

Verejné prístavy sú po novom kontrolované aj z vody

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. si v tomto roku pripomína  desiate výročie svojho založenia. Za doterajšie obdobie však nedisponovala vodnou výbavou pre kontrolné činnosti vo vymedzených územiach verejných prístavov, za ktoré je zodpovedná a ktoré má v správe od Slovenskej republiky. Pre zvýšenie kontroly spravovaných území a riadny výber prístavných poplatkov tak bolo nevyhnutné zabezpečiť inšpekciu z vody s pomocou plavidla. Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. predstavuje verejnosti novinku – kontrolnú pracovnú loď Merry Fisher 795.