Zimovanie plavidiel v prístave Komárno 2017/2018.

Vážený obchodný partner,
prevádzkovateľ verejných prístavov Slovenskej republiky, spoločnosť Verejné prístavy, a.s., Vás
vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie 2017/2018 (15.12.2017 - 15.03.2018) pozýva na pracovné
stretnutie za účelom zabezpečenia zimovania plavidiel a s tým súvisiacich činností.

Miesto pracovného stretnutia: zasadacia miestnosť SPaP, Elektrárenská 1, Komárno.
Termín pracovného stretnutia: 21.11.2017 o 11:00 hodine.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Ing. František Šajgalík na tel. č.: 0902 309 066
alebo e-mailom na frantisek.sajgalik@vpas.sk.