Zimovanie plavidiel v prístave Bratislava 2017/2018.

Vážený obchodný partner,
prevádzkovateľ prístavov Slovenskej republiky, Verejné prístavy, a.s., Vás vzhľadom na blížiace
sa zimné obdobie 2017/2018 (15.12.2017 - 15.03.2018) pozýva na pracovné stretnutie za účelom
zabezpečenia zimovania plavidiel a s tým súvisiacich činností.

Miesto pracovného stretnutia: Zasadacia miestnosť VP, a.s., Administratívna budova Pálenisko - 4.
poschodie, kancelária č. 422 na ulici Prístavná 10, Bratislava.
Termín pracovného stretnutia: 22.11.2017 o 10:00 hodine.


V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Ing. František Šajgalík na tel. č.: 0902 309 066
alebo e-mailom na frantisek.sajgalik@vpas.sk.