​​Usmernenie pre​​ užívateľov ​​prístavu,​​vodcov ​​plavidiel, ​​prevádzkovateľov ​​plavidiel​​ vo ​​verejnom​​ prístave Komárno ​​na ​​zimné​​ obdobie ​​2017/2018

​​Usmernenie pre​​ užívateľov ​​prístavu,​​vodcov ​​plavidiel, ​​prevádzkovateľov ​​plavidiel​​ vo ​​verejnom​​ prístave Komárno ​​na ​​zimné​​ obdobie ​​2017/2018