Kontakt

Verejné prístavy, a. s.

Prístavná 10, 821 09   Bratislava 

 

 e-mail: vpas@vpas.sk

 tel: 00421 2 206 205 22

 

ORSR Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 4395/B.

IČO: 36 856 541

 

DIČ: 2022534008

IČ DPH: SK2022534008

IBAN: SK6102000000002416168551

 

Kontaktné adresy:

Žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám môžete zaslať na e-mailovú adresu adam.rojkovic@vpas.sk .

Sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach je potrebné podať písomne.

V prípade akejkoľvek otázky, podnetu či žiadosti zaslanej priamo konkrétnemu zamestnancovi na jeho pracovný e-mail, nemôžeme zaručiť ich zaevidovanie v podateľni a následné vybavenie. Vzhľadom na to je potrebné dodržiavať vyššie uvedenú e-mailovú adresu, ktorá je určená na prijatie otázok, žiadostí a podnetov. Iba tak vieme zabezpečiť ich riadne a včasné vybavenie.

 

Ako sa k nám dostanete