Pracovné stretnutie za účelom zimovania plavidiel prístav Komárno

Prístav

Vážení obchodní partneri spol. Verejné prístavy, a.s.
Vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie 2016/2017 vás pozývame na pracovné stretnutie za účelom zimovania plavidiel a s tým súvisiacich činností v prístave KOMÁRNO. Pozvánku s ďalšími podrobnosťami nájdete v pozvánke