Verejné prístavy sú po novom kontrolované aj z vody

loď Merry Fisher 795

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. si v tomto roku pripomína  desiate výročie svojho založenia. Za doterajšie obdobie však nedisponovala vodnou výbavou pre kontrolné činnosti vo vymedzených územiach verejných prístavov, za ktoré je zodpovedná a ktoré má v správe od Slovenskej republiky. Pre zvýšenie kontroly spravovaných území a riadny výber prístavných poplatkov tak bolo nevyhnutné zabezpečiť inšpekciu z vody s pomocou plavidla. Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. predstavuje verejnosti novinku – kontrolnú pracovnú loď Merry Fisher 795.

 

Videoreportáž z kontrolného dňa prístavu nájdete TU:

http://tv.teraz.sk/spravodajstvo/x6hcyv2kontrola-z-dunaja/14643/

 

Spoločnosť zadovážila predmetné plavidlo pre účely plnenia predmetu svojej podnikateľskej činnosti: zabezpečenia prevádzky verejných prístavov, jej kontroly a evidencie, kde pre plnenie úloh spojených s akvatoriálnou časťou prístavu je nevyhnutné využitie služobného plavidla. Hlavným kontrolovaným úsekom sa tak stalo vymedzené územie verejných prístavov v Bratislave.

 

Počas svojej desaťročnej histórie spoločnosť Verejné prístavy, a.s. nedisponovala žiadnym plavidlom na podporu výkonu svojej činnosti. Keďže ide o prvú pracovnú loď vo vlastníctve spoločnosti, bolo nevyhnutné súbežne s kúpou odborne vyškoliť zamestnancov spoločnosti tak, aby dokázali tento dopravný prostriedok kvalifikovane obsluhovať.

 

To, čo odlišuje túto pracovnú verziu lode od rekreačných verzií tohto typového radu, je náročnejšia výbava potrebná na zabezpečenie kontrolnej činnosti. V tomto prípade hovoríme o motore s dostatočným výkonom pre plavbu na rieke Dunaj, navigácii, prístroji na meranie hĺbky, radare, vysielačke, vyhľadávacom reflektore a v neposlednom rade aj plávajúcej garáži, ktorá loď chráni pred poveternostnými vplyvmi.

 

Loď Merry Fisher 795 je tak cenovo a poskytovaným vybavením od výrobcu loďou stredného štandardu, vhodnou na pracovné účely spoločnosti Verejné prístavy, a.s. Pri zostavovaní parametrov lode vyžadovaných v podmienkach výkonu kontrolnej činnosti v danej lokalite sa uvažovalo o rôznych modeloch (Merry Fisher 795, Regal 28 EX, Chaparral 270 Signture, Qucksilver Aktiv 855, Greenline 33 Hybrid Ready a Viper 323), z ktorých jednoznačne ekonomicky najvýhodnejším vyšiel Merry Fisher 795.

 

 

Na základe doterajších skúsenosti z využívania lode spoločnosť Verejné prístavy, a.s. očakáva navýšenie výberu prístavných poplatkov až o 62 tisíc eur v roku 2018 a to predovšetkým vďaka dôslednejšej kontrole zverených území. Vynaložená investícia sa tak vráti po necelých troch rokoch od zakúpenia.

 

 

Základné informácie o spoločnosti:

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. bola založená dňa 21. 1. 2008 na základe zákona č. 500/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe. Zakladateľom spoločnosti je Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

Spoločnosť Verejné prístavy je akciová spoločnosť so 100-percentným vlastníctvom štátu. To znamená, že náklady na jej bežnú prevádzku nie sú hradené zo štátneho rozpočtu, ale z príjmov z jej podnikateľskej činnosti. 

 

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. vykonáva nasledujúce činnosti:

  • zabezpečenie prípravy a realizácie výstavby verejných prístavov na území SR, spolu so spracovaním dlhodobých a krátkodobých koncepcií ich rozvoja
  • zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv, ako aj evidencie objektov a zariadení v územných obvodoch verejných prístavoch
  • prenajímanie pozemkov v územných obvodoch verejných prístavov a ďalších činností, ktoré bezprostredne súvisia s nakladaním majetku v územných obvodoch verejných prístavov
  • vyberanie úhrad za používanie verejných prístavov
  • vytváranie podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy, vrátane manipulácie s nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. je v súlade s § 5, bod (14) a s § 6 zákona o vnútrozemskej plavbe poverená výberom úhrad za používanie verejných prístavov. Výšku úhrad určuje a vyberá na základe sadzobníka schváleného ministerstvom.

 

loď Merry Fisher 795
loď Merry Fisher 795
loď Merry Fisher 795