Prístav Štúrovo

Základné informácie o prístave Štúrovo

Verejný prístav v Štúrove je najmenší zo všetkých slovenských verejných prístavov. Má rozlohu 13 518 m2, čo predstavuje menej ako 1 % súhrnu všetkých pozemkov slovenských verejných prístavov. Plní funkcie osobného prístavu.
Územie verejného prístavu Štúrovo je vymedzené v úseku medzi 1718,80 a 1718,30 riečnymi kilometrami na ľavom brehu Dunaja na vode, po ľavý okraj plavebnej dráhy. Je situovaný v samotnom centre mesta Štúrovo, severne od mosta Márie Valérie, kde hraničí s centrálnou pešou zónou. Prístav nie je vybavený bazénom.

ST