Pozemky v Bratislave

Informácia pre verejnosť o spôsobe prenájmu pozemkov | Čítať
Informácia pre verejnosť o spôsobe prenájmu pozemkov bola prerokovaná predstavenstvom 28. januára 2015 a uverejnená na webovej stránke dňa 5. marca 2015.
Pozemky na prenájom v Bratislave
VPAS-BA-pozemky-na-prenajom