Obstarávanie

Služby projektanta pre potreby spoločnosti VP, a.s.

01.3.2018 – Výzva na predkladanie ponúk | Čítať
01.3.2018 – Prílohy v editovateľnej forme | Čítať

 

Dodávka hardvérového a softvérového vybavenia pre nový server

22.2.2018 – Výzva na predkladanie ponúk | Čítať
22.2.2018 – Prílohy v editovateľnej forme | Čítať

 

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava.

16.11.2017 – Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Čítať
16.11.2017 – Súťažné podklady | Čítať
16.11.2017 – Prílohy k SP v editovateľnej forme | Čítať
20.11.2017 – JED časť I formulár | Čítať
20.11.2017 – Dodatok č. 1 k súťažným podkladom | Čítať
20.11.2017 – Vysvetlenie č. 1  | Čítať
30.11.2017 – Vysvetlenie č. 2 | Čítať
06.12.2017 – Dodatok č. 2 k súťažným podkladom | Čítať
06.12.2017 – Vysvetlenie č. 3  | Čítať
11.12.2017 – Vysvetlenie č. 4 | Čítať

 

Kosenie a odstraňovanie náletových drevín v areáli spoločnosti Verejné prístavy, a. s.

15.11.2017 – Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii | Čítať

 

Vypracovanie znaleckých a odborných posudkov.

26.6.2017 – Oznámenie o vyhlásení obstarávania | Čítať
26.6.2017 – Výzva na predloženie cenovej ponuky | Čítať

 

Nákup licencií Office 365 Enterprise E3.

26.6.2017 – Oznámenie o vyhlásení obstarávania | Čítať
26.6.2017 – Výzva na predloženie cenovej ponuky | Čítať

 

Práca geodeta v katastrálnych územiach v Bratislave, Komárne, Štúrove a okolí.

6.6.2017 – Oznámenie o vyhlásení obstarávania | Čítať
6.6.2017 – Výzva na predloženie cenovej ponuky | Čítať