Verejné obstarávanie

Vytvorenie analýz pre projekt TalkNET

2.2.2018 – Výzva vo formáte pdf čítať
2.2.2018 – Prílohy č. 1 až 7  čítať
2.2.2018 – Príloha č. 8 návrh zmluvy  čítať
2.2.2018 – Príloha č. 8 návrh zmluvy vo formáte pdf čítať
28.3.2018 – Zrušenie zákazky TalkNET čítať

 

 

Zabezpečenie národných dokumentov a národných workshopov pre projekt DAPhNE

2.2.2018 – Výzva vo formáte pdf čítať
2.2.2018 – Prílohy č. 1 až 7  čítať
2.2.2018 – Príloha č. 8 návrh zmluvy  čítať
2.2.2018 – Príloha č. 8 návrh zmluvy vo formáte pdf čítať
28.3.2018 – Zrušenie VO DAPhNE čítať

 

 

Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na zabezpečenie predmetu zákazky s názvom “Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno” zverejnenú vo Vestníku verejného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/352079

20.02.2017 – Výzva na predloženie ponuky čítať
20.02.2017 – Súťažné podklady čítať
14.03.2017 – Aktualizované súťažné podklady čítať
14.03.2017 – Prehľad zmien čítať
19.04.2017 – Oznámenie o zasadnutí komisie čítať
19.04.2017 – Informácia o otváraní ponúk čítať
27.07.2017 - Zasadnutie komisie- vyhodnocovanie ponúk časť ostatné
09.11.2017 - Zasadnutie komisie- vyhodnocovanie ponúk časť ostatné
21.11.2017 - Zasadnutie komisie- otváranie a Vyhodnocovanie ponúk časť kritéria čítať
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť 1 čítať
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pre časť 2 čítať