Verejné obchodné súťaže

Prístavné služby

Verejná obchodná súťaž PP-2016-010 | Čítať
Verejná obchodná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovateľa v území verejných prístavov na prístavnú polohu OPBA 21.
Verejná obchodná súťaž PP-2016-001 | Čítať
Verejná obchodná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovateľa v území verejného prístavu Bratislava na prístavnú polohu OPBA 3.
Verejná obchodná súťaž PP-2016-002 | Čítať
Verejná obchodná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovateľa v území verejného prístavu Štúrovo na prístavnú polohu OPŠT 1.
Verejná obchodná súťaž PP-2016-003 | Čítať
Verejná obchodná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovateľa v území verejného prístavu Komárne na prístavnú polohu OPKN 23.
Verejná obchodná súťaž PP-2016-005 | Čítať
Verejná obchodná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovateľa v území verejného prístavu Štúrovo na prístavnú polohu OPŠT 3.
Verejná obchodná súťaž PP-2016-004 | Čítať
Verejná obchodná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovateľa v území verejného prístavu Bratislava na prístavnú polohu OPBA 14.
Verejná obchodná súťaž PP-014-2015 | Čítať
Verejná obchodná súťaž na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovateľa v území verejného prístavu Bratislava na prístavnú polohu OPBA 30.

Nehnuteľnosti 

Verejná obchodná súťaž PO-2016-001 | Čítať
Verejná obchodná súťaž PO-002-2016 | Čítať
Verejná obchodná súťaž PO-003-2016 | Čítať
Verejná obchodná súťaž PO-004-2016 | Čítať